جدید ترین مقاله ها و نرم افزارها

با سلام خدمت شما دوستان گرامی از امروز شما می توانید همه مقالات ،نرم افزارها،برنامه های مختلف ،فایل های پی دی اف و غیره را در این سایت به قیمت فقط 1000 تومان برای تمامی فایل ها و برنامه ها دانلود نمایید 09134121388 03135550179 03135573252 در صورت داشتن پیشنهاد می توانید به صورت 24 ساعته به این ایمیل پیام بزنید آدرس ایمیل b.behroz@gmail.com لطفا قبل از خواندن این مطالب به این نکات توجه نمایید بخش لینک ها را حتما تماشا کنید با انواع کسب و کار ها در اینترنت آشنا شوید باز هم با تشکر ....

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 50
  • بازدید دیروز : 780
  • بازدید کل : 223024

پیوند ها

نظرسنجی سایت

قسمت یازدهم


هنوز هم از اثر آن
انفجار مهیب که آنرا بسال 1949 بیگبنگ ) Big Bang ( ویا
به فارسی م هبانگ نامیدند، جهان منبسط میشود. اولین کسی
که این انفجار را که آغاز جهان را اعلام میکرد بیان داشت،
جرج گاموف George Gamow 12 فیزیکدان روسی
آمریکائی بود. وی اولین کسی هم بود که فیزیک را به زبان
ساده با کتاب یک، دو، سه بینهایت 2 به جهانیان عرضه کرد.
حال پرسش آغازین اینست که این انفجار چگونه، کی و کجا
رخ داد؟ همین سئوال ساده و عادی هنوز جواب درست و
حسابی ندارد. اما تئوریسینهای فیزیک همیشه جوابی در آستین
دارند. ولی این جواب یا جوابها تا چه حدی درست هستند، خود
را میتوان تا »؟ کجا « و »؟ کی « مسئلهی دیگری است. جواب
بسیار سخت و »؟ چگونه « حدودی بسادگی داد. ولی جواب
پیچیده است. فیزیکدانها معتقند که تیک تاک زمان با مهبانگ
آغازیده است. چرا که پیش از آن حرکتی نبود. هیچ چیز نمی-
گذشت. نه نوری بود و نه اتمی و نه ستارهای! نه حتی ذرهای
مادی. ابعاد جهان به کوچکی ابعاد پلانک بود که هیچ چیز در
آن ابعاد قادر به حرکت نیست. اما ابعاد پلانک هم در ابعاد
فضائی خود تغییرات و تفاوتهائی دارد که خود بحث ویژهای
میطلبد. استفان هاوکینک 13 راجع به اینکه انفجار کجا رخ داده
انفجار ممکن است در چشم یک « . است حرف زیبایی دارد
». مگس رخ داده باشد
2 مجارستانی ها تنها سه عدد یک و دو و سه را میشناختند و هر چه بزرگتر از سه
بود را بیشتر میگفتند. این کتاب در اصل یک، دو سه و بیشتر نام دارد.
اینرا هم در نظر بگیرید که پیش از بیگ بنگ آسمانی هم وجود
نداشت. لذا کسانی که معتقدند خدا در آسمانها مشغول خلق
جهان بود به خطا می روند. خدا را نباید در جاها جستجو کرد.
فرض کنید که شما بادکنکی را فوت میکنید. کودک پهلو دستی
شما سئوال میکند که آقا! ابتدا کجای بادکنک شروع به باد
کردن، میکند؟ جواب شما اینست که همه جا با هم منبسط می-
شوند. این درست همان انفجار اولیه است. یک نقطه پس از
دمیدن باد بدان، یک بادکنک شده است. این بدین معنی هم
هست که فاصلهی بین کهکشانها زمانی برابر با صفر بوده
است. پس نقطهی اولیهای بوده که خاصیتی بسیار ویژه داشته
است. این نقطهی اولیه را ریاضیدانها نقطهی تکین
( Singularity ( مینامند. در فیزیک کیهانشناختی نقطهی
تکین را چنین میتوان تعریف کرد. یک انحنای فضا زمانی
که در آن نقطه این انحناء بینهایت است. این بدین معنی است
که حتی اگر اتفاقی پیش از مهبانگ هم افتاده باشد را نمیتوان
بررسی کرده، یا بدان پی برد که چه بوده است. حتی نمیتوان
آنرا حدس زد. اگرحتی آنرا هم بنوعی بدانیم، نمیتوانیم بوسیله-
ی آن دانسته، مهبانگ را پیشبینی کنیم. چرا که انحنای بینهایت
فضا زمانی تمامی پیشبینیها را از بین میبرد. هر قانونی
هم که پیش از مهبانگ بوده است دردی از مشکل ما را جهت
فهم جهان درمان نمیکند. چرا که جهان ما پس از وقوع
مهبانگ بوجود آمده است. یعنی از یک صفر در دانش و
واقعیت فیزیکی شروع شده است. بنابراین، پیش از مهبانگ
برای ما باز زمان صفر است. بنابراین مهبانگ زنگ آغاز
زمان است.
اما اینچنین بسرعت از این موضوعات گذشتن یک ناحقی است.
چرا که ما بیکباره از انحنای بینهایت صحبت کردیم. بدون
اینکه چرائی وجود این انحناء را بیان کنیم.
سئوال نخستین اینست که آیا فضا صلب است یا انعطاف پذیر؟
در قوانین نیوتن ما میدیدیم که زمان برای تمامی ساعتها چه
در آنسوی کهکشان راه شیری بود و چه اینسوی آن یکسان
بودند. هر ناظری در هر کجا که بود میتوانست زمان را
براحتی با نگاه کردن به ساعتش اعلام دارد. حتی برایش فرقی
نمیکرد که با چه سرعتی راه میرود. شاهد کدام منظره است.
از سوی دیگر فضا هم بدین شکل بود. صلب و غیر قابل
انعطاف! همهی نقاط جهان را میشد با سه مختصات فضائی
نشان داد و زمان را بدان ضرب کرد تا به هدف نهائی رسید.
برای قوانین نیوتن فرقی نمیکرد که اگر یک نفر داخل قطاری
باشد که با سرعت فرضی 270,000 کیلومتر در ثانیه حرکت
کند و یا اینکه ناظری بیرونی این زمان را محاسبه کند.
ولی این اندیشه از بنیان غلط بود. نسبیت خصوصی این راز
زمان را برملا کرد. برای نسبیت خصوصی در سرعتهای بالا
زمان کوتاه میشود. ولی در نظر بگیریم که نسبیت خصوصی
هنوز به سرعت ثابت نور وابسته است. برای آینشتاین ده سال
طول کشید تا راز بزرگ جهان را با نسبیت عمومی برملا کند.
نسبیت عمومی با شکوهترین اندیشهای است که بشر تا کنون
بدان رسیده است. ریاضیات بسیار زیبای آن هر چند دارای
پیچیدگیهای فراوانی بود ولی دارای ساختی بسیار جسورانه
است. راستی اگر ریمان، لباچفسکی، مینکوسکی و چند
ریاضیدان دیگر نبودند شاید ما هنوز به این دستاورد بزرگ
بشری نرسیده بودیم.
اما به سئوالاتی از قبیل انفجار از چی بوجود آمده، جنساش از
چه بوده؟ چه چیزی منفجر شده؟ و باعث و بانی آن چی بوده؟
هنوز جواب قانع کنندهای داده نشده است. اما تنها مدل فریدمن
( Friedmann ( بدلیل وجود نقطهی تکین در آن میتواند این
دور شدگی کهکشانها از همدیگر را پیشگوئی کند. ولی
پسزمینههای نشان داده شده بوسیلهی کهموجها این اندیشه را نه
غلط بلکه ناقص قلمداد کرد. اوژنی لیفشیتس ) Evgenij
Lifshitz ( و ایزاک خالاتنیکف ) Isaac Khalatnikov ( دو
محقق روسی بر آن شدند که این دور شدگی کاملا مستقیم
نیست. بلکه دارای سرعتهای جانبی کوچکی هم هست. این مدل
در حقیقت نشان میدهد که بادکنک ما کاملا کروی با سطح
صاف نیست. بلکه سطحی ناهمگون دارد. بنابراین تئوری این
دو دانشمند روس هم از نظر تئوری نسبیت، هم اینکه نقطهی
تکین را شامل بود و هم اینکه مهبانگ را نیز دربر داشت،
بسیار با ارزش بود. اما باز یک عیب داشت و آن آغاز زمان
بود. که جایگذاری آن در یک تئوری جدید را مدیون ر وگر پن-
رز Roger Penros ریاضیدان و فیزیکدان مشهور انگلیسی
هستیم. وی مخروط نوری تئوری نسبیت عام را در بیان
مهبانگ بکار برده، با این واقعیت که گرانش همواره کنشی
کششی دارد، کنار هم گذاشت.

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 210

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویرسازی

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویرسازی

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویرسازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز به روش تصویرسازی ذهنی جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی،روش تصویرسازی ذهنی است. در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن ...

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری) کتاب های صوتی داستان های کوتاه اسپانیایی. داستان ها را گوش کنید و همزمان متن داستان را هم بخوانید! روشی بسیار مفید و موثر در یادگیری زبان اسپانیایی 293 داستان که فایل صوتی هر کدام به طور میانگین 8 دقیقه میباشد mp3 - pdf ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

مونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. این ...

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

مجموعه محبوب مستند های Deutschland von Oben با زبان و

Deutschland von Oben مجموعه ای که در این پست خدمت زبان آموزان عزیز عرضه می گردد، مجموعه مستندی Deutschland von Oben یا آلمان از بالا ( با زبان و زیرنویس آلمانی) می باشد. در این مجموعه ها که در 2 فصل 3 قسمتی ( مجموعا 6 قسمت ) تولید شده است، به معرفی دیدنی ها و جذابیت های آلمان پرداخته شده است. از ...

فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های تصویری ترکی استانبولی با معنی فارسی - بیش از 2000 لغت، جمله و اصطلاحات ترکیه ای - آیا میدانستید قدرت حفظ کردن لغات یک زبان خارجی به همراه تصویر اون لغت، چند برابر بیشتر میشود؟ - شامل اصطلاحات و قواعد مهم و کاربردی زبان ترکی استانبولی ...

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

German Lessons With Jenny (A1) مجموعه که در این پست برای شما قرار می دهیم، مجموعه یادگیری زبان آلمانی با جنی برای سطح مبتدی (A1) می باشد. جنی ، مدرس زبان آلمانی، در این مجموعه 56 قسمتی به آموزش زبان آلمانی از مبتدی ترین سطح می پردازد. این نکته قابل ذکر هست که داشتن دانش زبان انگلیسی برای ...

کتاب پی دی اف صرف افعال روسی

یادگیری فعل های زبان روسی . صرف 555 فعل روسی در تمامی زمانها . به همراه مثال و اصطلاحات مربوط به آن فعل . فعل های بی قاعده فرمت: pdf تعداد صفحات: 673 تصویری از کتاب: ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر آماده زبان انگلیسی

لکچر بسیار زیبا و فوق حرفه ایی بصورت پاورپوینت نرم افزاری با موضوع کهکشان مثلثی ( سه تکه) طراحی شده آماده برای اجرا در کلاس زبان. موضوعی جذاب و حیرت آور در باره کهکشانی شگف انگیز ! طراحی حرفه ایی و زیبا و آماده بصورت نرم افزاری ( بصورتی که شما با کلیک بر متن و تصاویر ...

دانلود سخنرانی اوباما به همراه فایل pdf انگلیسی

دانلود سخنرانی اوباما به همراه فایل pdf انگلیسی

دانلود سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره اقتصاد و اشتغالزایی در آمریکا همراه با متن پیاده شده انگلیسی و ترجمه فارسی به صورت فایل PDF همراه با فایل MP3 مناسب برای زبان آموزان انگلیسی از سطح متوسط به بالا که می خواهند انگلیسی را با مطالب غیرآموزشی و از طریق مطالب ...

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویر سازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویرسازی ذهنی است.در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط می ...

فلش کارت های اسپانیایی

فلش کارت های اسپانیایی

فلش کارت های تصویری یرای یادگیری و به خاطر سپردن لغات اسپانیایی با استفاده از این فلش کارت ها لغات ضروری زبان اسپانیایی را سریع و راحت یاد بگیرید. قابل پرینت بیش از 1000 واژه ضروری همراه با معادل های دقیق فارسی ...

دانلود کاملترین پکیج آموزش تقویت حافظه و تند

دانلود کاملترین پکیج آموزش تقویت حافظه برای حفظ لغات انگلیسی یا هرچیز دیگری تقویت حافظه و تند خوانی نصرت متدی که معجزه می کند! حافظه نامحدود آموزش روش های تقویت حافظه و تند خوانی , خرید آنلاین مجموعه تقویت حافظه ,مجموعه جامع تقویت حافظه, پکیج کامل تقویت ...

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی همانطورکه تمام زبان آموزان تا کنون متوجه آن شده اند، یکی از سخت ترین قسمت زبان آلمانی بخش درک شنیداری یا Hören می باشد. به همین دلیل یا زبان آموزان باید در محیطی قرار بگیرند که مجبور به استفاده از زبان آلمانی شوند یا اینکه با ...

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر زبان اسپانیایی سطح مبتدی A1-A2 - گرامر اسپانیایی در قالب 32 درس - تمرین ها و سوالات برای هر درس (به همراه جواب تمرین ها در صفحات آخر کتاب) پی دی اف 172 صفحه تصاویری از کتاب: کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

دو هزار لغت مهم و پرکاربرد در زبان اسپانیایی به همراه مثال هایی در جمله برای هرلغت. و با ترجمه انگلیسی پی دی اف 1200 صفحه حجم: 28 MB کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. ...

نصرت اسپانیایی

نصرت اسپانیایی

مجموعه کامل آموزش زبان اسپانیایی به شیوه نصرت آموزش زبان اسپانیایی نصرت در حال حاضر از معروفترین و محبوبترین مجموعه های آموزش زبان اسپانیایی به فارسی در ایران است. بسته آموزش زبان اسپانیایی به روش نصرت ، زبان اسپانیایی را از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش می دهد. ...

آموزش صوتی زبان رومانیایی

هفت ساعت مکالمات mp3 فارسی-رومانیایی حجم: 91 مگابایت ...

مجموعه ای ارزشمند از اخبارهای tagesschau از کانال Das

مجموعه ای ارزشمند از اخبارهای tagesschau از کانال Das

tägliche Nachrichten همانطور که می دانید در بین تمام برنامه هایی که از شبکه های مختلف در هر کشوری پخش می شود، شبکه های خبر و گوینده ها در این شبکه ها از یک سطح زبان استاندارد استفاده می کنند و ملزم به استفاده از تمام قواعد موجود در آن زبان هستند. مجموعه ای که در این پست قرارداده ...

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی

این جزوه شامل 185 صفحه می باشد و به کامل و ریز در مورد همه ی نکات گرامری زبان انگلیسی بحث کرده است. اين جزوه برای چه کسانی مفيد است؟موارد اين جزوه برای گروههای زير مفيد می باشد:دانش آموزان دوره راهنمايی، دبيرستان، داوطلبين کنکور سراسری، داوطلبينی که قصد امتحان MCHE ،TOEFL ...

کاملترین و خلاصه ترین گرامر زبان انگلیسی

کاملترین و خلاصه ترین گرامر زبان انگلیسی

اگر می خواهید سریع و بدون سردرگمی گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیرید این فایل برای شما مناسب می باشد. این مجموعه شامل یک فایل 40 صفحه ای می باشد که تا حد امکان از آوردن نکات غیر ضروری خودداری کرده است و برای تالیف آن از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شده که لیست این منابع در ...

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز که به این وب سایت وارد شده اند از حضور شما در این وب سایت متشکرم با تشکر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما