جدید ترین مقاله ها و نرم افزارها

با سلام خدمت شما دوستان گرامی از امروز شما می توانید همه مقالات ،نرم افزارها،برنامه های مختلف ،فایل های پی دی اف و غیره را در این سایت به قیمت فقط 1000 تومان برای تمامی فایل ها و برنامه ها دانلود نمایید 09134121388 03135550179 03135573252 در صورت داشتن پیشنهاد می توانید به صورت 24 ساعته به این ایمیل پیام بزنید آدرس ایمیل b.behroz@gmail.com لطفا قبل از خواندن این مطالب به این نکات توجه نمایید بخش لینک ها را حتما تماشا کنید با انواع کسب و کار ها در اینترنت آشنا شوید باز هم با تشکر ....

محل لوگو

نظرسنجی سایت

نظرسنجی سایت

به نظر شما بهترین رشته در کامپیوتر چیست

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 169
  • بازدید دیروز : 627
  • بازدید کل : 308094

قسمت شانزدهم


در این حالت نمیدانیم که آیا
مجددا به حالت اولیهی خود بر میگردد یا اینکه تا پاره شدن
ادامه خواهد داشت.
حالا پس از 13,7 میلیارد سال از آن واقعه، طول موج این
امواج به طول کهموجها رسیده است. یعنی بین یک میلیمتر تا
یک متر. ما میتوانیم با در دست داشتن و یا محاسبهی امواج
اولیهی بلافاصله پس از مهبانگ و مقایسهی آن امواج با
میکروموجهای بدست آمده، ابعاد جهان را محاسبه کنیم. اما این
محاسبات بما میگویند که جهان ما شکلی کاملا کروی ندارد و
انبساط آن در همهی نقاط یکسان نیست. تصویر زیر که شبیه
سازی از آن امواج است. جهان را در 380,000 سال پس از
مهبانگ نشان میدهد. رنگ قرمز نشاندهندهی مناطق گرم و
رنگ آبی نشاندهنده مناطق سرد است.

تصویر نشان میدهد که جهان طول موجهای مختلفی در پس
زمینهاش دارد. بعضی جاها بیشتر و برخی کمتر انبساط یافته-
اند.
حالا اگر ما شکل ) 10 ( را با جهانهای اقلیدسی و غیراقلیدسی
مقایسه کنیم. مشاهده خواهیم کرد که این جهان به کدام یک از
اشکال هندسی نزدیکتر است. شکل زیر که یک شکل بازسازی
شده از دادههای فیزیکی است. نتیجهی این مقایسه را نشان می-
دهد. تصویر وسطی به دادههای ما بسیار نزدیک است. یعنی
جهان صاف است. نه انحناء مثبت دارد و نه انحناء منفی!
حالا دیگر داریم حسابی گیج میشویم. پس جهان ما جهانی باز
نیست. برای فهمیدن این موضوع اولین چیزی که بنظرمان
میرسد بازگشت مجدد به نقش عدسی مانند اجرام سنگین است.
ما شکل را فراموش نکردهایم که نشان میدهد که اجرام
آسمانی چگونه توسط اجرام سنگین بزرگنمائی میشوند. جالب
این است که اینشتاین به این شکل اصلا توجه نکرده بود.
بگذریم که وی به اندازهی کافی به جهان توجه کرده بود.
ما بیک ذرهبین عظیمی احتیاج داریم تا بتوانیم نظرمان را به
محک بکشیم. پس بایستی به بزرگترین اجرام سنگین پناه ببریم.
بزرگترین اجرام سنگینی که ما بتوانیم به آنها توسل جوئیم. به
انگلیسی بدان Galaxhopar میگویند. حال ببینیم که این
Galaxhopar چه چیزی است.
ارتباط و نزدیکی کهکشانها بهمدیگر یک گروه کهکشان می-
سازند که آنرا ما Galaxhopar که به فارسی بدان کهکشان
خوشهای نام نهادهاند، که زیاد صحیح نیست. در زبان انگلیسی
Galaxhopar تنها کهکشانهائی نیستند که خوشهای هستند،
بلکه گاهی تنها چند کهکشان بهم نزدیک میشوند و تشکیل یک
گروه میدهند. ولی اگر تعداد آنها بسیار زیاد مثلا چندین
هزارتا باشند، آنموقع است که به انگلیسی آنها را Clusters
یعنی خوشهای مینامند. تعداد این کهکشانها از چند عدد تا
هزاران عدد می تواند تغییر یابد.
پس از این تذکر باز چارهای نداریم و اسم آنها را کهکشانهای
خوشهای مینامیم. کهکشانهای خوشهای تنها شامل خود
کهکشانها نیستند بلکه متشکل از گازهائی هستند که بین آنها را
پر کرده است. جرم این گازها از جرم کهکشانهای تشکیل
دهنده بمراتب بیشتر است. این گازها اغلب بسیار گرم و در
حدود 10 تا 100 میلیون درجهی سانتیگراد بوده، که خود
منبعی برای اشعهی ایکس هستند. برخی معتقدند که از برخورد
بین کهکشانهای در برگیرندهی کهکشانهای خوشهای این
حرارت بوجود میآید. مشاهدهی حرکت مابین این کهکشانهای
خوشهای بیانگر اینست که بیشترین جرم این جمع کهکشانی، از
جرمسیاه تشکیل شده است. که میدانیم که عمل گرانشی آنها
باعث اثبات وجودیشان است. نورستارگانی که از پشت این نوع
اجرام بزرگ به چشم ما میرسند. گاهی فاصلهای به اندازهی
10 میلیارد سال نوری از ما دارند. اگر بزرگنمائی کهکشانهای
خوشهای نبود ما از دیدن آنها محروم میماندیم.
اما بزرگنمائی این کهکشانها میگویند که جهان صاف نیست.
چرا که اگر صاف بود که نور منحنیوار به چشم ما نمیرسید.
در اینجا چیزی گم شده است. تصاویر شکل ) 11 ( نشان دهنده
این واقعیت بودند که جهان نه میتواند انحنای مثبت و نه
انحنای منفی داشته باشد. فقط میتواند صاف باشد. در حالیکه
انحنای نور حرف دیگری میزند.
اما مقدار مادهای که میتواند جهان صاف را بسازد با احتساب
جرم و انرژی سیاه تنها 30 % موادی است که در جهان موجود
است. پس جهان نمیتواند صاف باشد. اگر قرار باشد که جهان
صاف باشد بایستی 70 % وزن جهان متمرکز در خلا باشد.
یعنی خلائی با وزن 70 % وزن کل جهان سیاه و سفید. اگر
خلاء جرم داشته باشد بدین معنی است که هیچ چیز خودش یک
چیزی هست و یا اینکه هیچ چیز جرم دارد و یا اینکه هیچ چیز
سنگین تر از همه چیز است، و بالاخره یعنی اینکه ما از هیچ
چیز ساخته شدهایم که بعدا 30 % ما شده است همه چیز و
70 % آن مانده است، که هیچ چیز است.
شکل 10 مقدرار محاسبه شدهی اجزاء تشکیل دهندهی جهان!
حال که بنظر داریم دچار هذیانهای فکری میشویم بهتر است
این قسمت را بعدا توضیح دهیم. پس پی موضوع سابقمان را
گرفته یک پیشنهاد دیگری را پیش میکشیم.
شاید جهان میبایست، جهانی باز باشد تا بتوانیم وجود اینهمه
جرم را تبیین کنیم. اما ما در وزن کردن جهان دچار خبطها و
خطاها هم شدهایم. آیا ما در وزن کردن جهان انحنای جهان و
انبساط جهان را در محاسباتمان گنجاندهایم؟ نه! نگنجاندهایم.
پیش از آنکه دوباره به کهکشانهای خوشهای بپردازیم بایستی
بدانیم که چگونه از این کهکشانها و انفجاراتی که در آنها رخ
می دهد میتوان استفاده کرد؟ برای اینکار ما موقعیتی را در
فضا چنان در نظر میگیریم که فاصلهی دو نقطه از همدیگر
نسبت بما برابر 300,000 سال نوری باشد. یعنی تقریبا درست
زمانیکه نور توانست از چنگال جهان تاریک رهائی یافته به
حرکت خود ادامه دهد. این فاصله برای ما برابر یک درجه
است. دقیقا یک درجه! چرا که هیچ چیز سریعتر از نور
حرکت نمیکند و دقیقا در همان زمان پس از انفجار بزرگ نور
توانسته راه خود را بپیماید. فهم این اندازه برای کسانی که
بیشتر با فیزیک و کیهانشناسی دمخور نیستند سخت است. ولی
اینچنین در نطر بگیرید که پس از انفجار اولیه دما بسیار بالا
بود و همه چیز در حالت پلاسمائی و یونیزه بودند. بالای
3,000 درجهی کلوین هیدروژن یونیزه است. اما در کمتر از
این درجهی حرارت اتمهای خنثی میتوانستند اجازهی عبور به
نور را بدهند. یعنی اطلاعات به خارج نشت کند. این اطلاعات
حداکثر میتوانستند با سرعت نور سیر کنند. یعنی 300,000
کیلومتر در ثانیه و بیشتر از این سرعت نمیشد اطلاعات را
بیرون دارد. اما این سرعت هیچ ربطی به پذیرش 300,000
سال که ما برای یک درجه انتخاب کردهایم ندارد.
شکل 11 پروسهی مهبانگ پس از انفجار بزرگ. در اینجا بطور شماتیک میتوانید جهان پس از
شکلگیری اتمها و همچنین مرز 300,000 سال نوری را ببینید.
62
پس از این 300,000 سال بود که اولین نور بیرون آمده است.
فاصلهی بین اطلاعات نمیتوانسته است از سرعت نور بیشتر
باشد. از این سرعت بیشتر نمی توانست مواد با هم ارتباط
برقرار کند. پس 300,000 سال نوری سطح ویژهای برای ما
خواهد بود. در این 300,000 سال نوری تیکههای مختلف در
درون انفجار بزرگ با هم ارتباط برقرار کردند و آنهائی که از
این فاصله دورتر بودند نتوانستند. بنابراین، 300,000 سال
نوری را زاویهی فضائی تقریبا یک درجه در نطر گرفتند که
پس از رهائی نور انحناهای نوری جهان را پر کردند. هر چند
که یک درجهی اصلی ربط به شکل هندسی جهان ما دارد که
آیا صاف است یا باز یا بسته.
حال اگر نور دو ستارهی منفجر شده از این دو نقطه به چشم ما
برسد و زاویه برابر یک درجه باشد، جهان صاف است ولی
اگر بزرگتر باشد جهان بسته و کوچکتر باشد باز است.
تحقیقات فیزیکدانان بدین نتیجه رسید که جهان می تواند بسته
باشد ولی عظمت این جهان بحدی است که تا مسافاتی بسیار
طولانی میتوان فرض کرد که جهان صاف است. یعنی هم
جواب دادیم و هم جواب ندادیم!

  انتشار : ۱۲ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 349
نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار اندروید دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache اگر با زبان آلمانی سرو کار دارید و تحقیق کرده باشید، حتما اسم موسسه Langenscheidt را شنیده اید. این دیکشنری که تقریبا تمام دبیران زبان آلمانی به بی نظیر بودن این دیکشنری هم عقیده هستند، دارای یکی از گسترده ترین دایره لغاط همراه با تلفظ می ...

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

مجموعه آموزشی زبان آلمانی با جنی برای سطح A1 با

German Lessons With Jenny (A1) مجموعه که در این پست برای شما قرار می دهیم، مجموعه یادگیری زبان آلمانی با جنی برای سطح مبتدی (A1) می باشد. جنی ، مدرس زبان آلمانی، در این مجموعه 56 قسمتی به آموزش زبان آلمانی از مبتدی ترین سطح می پردازد. این نکته قابل ذکر هست که داشتن دانش زبان انگلیسی برای ...

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a

نمونه سوالات تاپ ناچ فاندامنتال a این فایل شامل یک سری نمونه سوال فاینال تاپ ناچ فاندامنتال a می باشد. ...

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل کتاب زبان 504 در یک هفته به روش تصویر

آموزش کامل زبان 504 در یک هفته به روش تصویر سازی ذهنی یادگیری عجیب لغات 504 واژه ضروری زبان در هفت روز جدیدترین و بهترین روش یادگیری لغات مشکل زبان انگلیسی، روش تصویرسازی ذهنی است.در این روش شما یک لغت انگلیسی را با یک لغت فارسی(که تلفظ یا املای مشابهی با آن دارد) به هم مربوط می ...

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

نرم افزار ویندوز دیکشنری آلمانی به آلمانی

Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (پیشنهاد ویژه برای کسانی که دارنده موبایل های آیفون هستند و نمی توانند از نرم افزار اندروید لانگنشایت بهره ببرند) ( این نرم افزار، نرم افزاریست که در موسسه گوته در تهران به عنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد ) اگر با زبان آلمانی سرو ...

مجموعه کتاب های Uso de la gramática española

مجموعه کتاب های Uso de la gramática española

کتاب های Uso de la gramática española سطح مبتدی، متوسط و پیشرفته. به همراه پاسخ های تمرینات یکی از بهترین و معروفترین کتاب های آموزش زبان اسپانیایی آموزش کامل اسپانیایی به صورت کامل 3 کتاب در سه سطح با تمرین های مختلف 3 پی دی اف جداگانه که پاسخ تمرینات هر کتاب هست ...

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه

کتاب آموزش زبان هلندی برای فارسی زبانان به علاوه

این کتاب، دستور زبان هلندی را به فارسی ساده به شما می آموزد. از این کتاب کمک بگیرید و دانش زبان خود را بالا ببرید. زبان هلندی فقط یک ابزار ارتباطی نیست. زبان هلندی شما را یاری می دهد تا دیگران را درک کنید. اگر هلندی شما خوب باشد، دیگران گفته شما را درست می فهمند و احساستان ...

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری)

مجموعه 293 داستان اسپانیایی - (پی دی اف و ام پی تری) کتاب های صوتی داستان های کوتاه اسپانیایی. داستان ها را گوش کنید و همزمان متن داستان را هم بخوانید! روشی بسیار مفید و موثر در یادگیری زبان اسپانیایی 293 داستان که فایل صوتی هر کدام به طور میانگین 8 دقیقه میباشد mp3 - pdf ...

کتاب پی دی اف 4000 اصطلاح اسپانیایی

کتاب چهار هزار اصطلاح اسپانیایی به همراه ترجمه و معادل انگلیسی اصطلاح ها ...

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für

مجموعه آموزشی زبان آلمانی برای نوآموزان Deutsch für Anfänger در 45 قسمت مجموعه ای که هم اکنون در اختیارتان می گذاریم، مجموعه Deutsch für Anfänger یا زبان آلمانی برای نوآموزان می باشد. در این مجموعه از ابتدایی ترین جملات در زبان آلمانی مانند سلام (Hallo) یا اسم من ... است (Mein Name ist ) تا ...

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی در 35

مجموعه آموزشی Einfach Deutsch Hören با زیرنویس آلمانی همانطورکه تمام زبان آموزان تا کنون متوجه آن شده اند، یکی از سخت ترین قسمت زبان آلمانی بخش درک شنیداری یا Hören می باشد. به همین دلیل یا زبان آموزان باید در محیطی قرار بگیرند که مجبور به استفاده از زبان آلمانی شوند یا اینکه با ...

کتاب 501 فعل اسپانیایی. صرف افعال به همراه مثال

کتاب صرف 501 فعل مهم اسپانیایی صرف فعل ها در تمامی وجه ها و زمان ها مناسب برای یادگیری قواعد صرف فعل در زبان اسپانیایی فرمت کتاب: pdf تعداد صفحات: 730 تصاویری از کتاب: ...

زبان نروژی به روش نصرت (ارزانتر از همه جا)

زبان نروژی به روش نصرت (ارزانتر از همه جا)

مجموعه صوتی آموزش زبان نروژی نصرت یکی از بهترین و جامع ترین روش های های آموزشی زبان نروژی در ایران به شمار می رود. این مجموعه برای همه رده های سنی و همه سطوح قابل استفاده می باشد. مجموعه نصرت نروژی علاوه بر آموزش و تقویت مهارت های مکالمه و گوش کردن نروژی، تلفظ و لهجه نروژی ...

کتاب ترس مرد فرزانه جلد دوم از سه گانه شاهکش اثر

کتاب ترس مرد فرزانه جلد دوم از سه گانه شاهکش اثر

The Wise Mans Fear (The Kingkiller Chronicle sharp2) by Patrick Rothfuss Rating: 4.57/5 Genre: Fantasy , Epic Fantasy language: English Format: PDF & EPUB “There are three things all wise men fear: the sea in storm, a night with no moon, and the anger of a gentle man.”My name is Kvothe.I have stolen princesses back from sleeping barrow kings. I burned down the town of Trebon. I have spent the night with Felurian and left with both my sanity and my life. I was expelled ...

دانلود کتاب دختری که ماه را نوشید (The girl who drank the moon

دانلود کتاب دختری که ماه را نوشید (The girl who drank the moon

The Girl Who Drank the Moonby Kelly Barnhill Genre: Fantasy Rating: 4.19/5 language: English format: PDF , EPUB Every year, the people of the Protectorate leave a baby as an offering to the witch who lives in the forest. They hope this sacrifice will keep her from terrorizing their town. But the witch in the forest, Xan, is kind and gentle. She shares her home with a wise Swamp Monster named Glerk and a Perfectly Tiny Dragon, Fyrian. Xan rescues the abandoned children and ...

پکیج تمام داستان های بیان شفاهی 1 و 2 با ترجمه

پکیج تمام داستان های بیان شفاهی 1 و 2 با ترجمه

نـوع فایـل: Package تعداد صفحات : - شامل موارد زیر: 1-A Days Wait 2-A Death in the Stadium 3-A Secret for Two 4-After Twenty Years 5-All Summer in a Day 6-An Old Man 7-Home 8-Little Girls Wiser Than Old Men 9-Luck 10-Misery 11-Old Man at the Bridge 12-Sredni Vashtar 13-Stolen Day 14-Thank You, Mam 15-The Bet 16-The Cask of Amontillado 17-The Dolls House 18-The Flying Machine 19-The Glove 20-The House on the Border 21-The ...

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما

کتاب خواندن زبان عمومی تافل رهنما

ویژه داوطلبان: 1- آزمون کاردانی به کارشناسی (تمامی رشته ها) 2- آزمون کارشناسی ارشد (تمامی رشته ها) 3- آزمون دکترا (تمامی رشته ها) 4- و کلیه داوطلبان انواع تافل ها (دفترچه ای، کامپیوتری و اینترنتی) 5- نیز مناسب برای داوطلبان کنکور فرمت: pdf تعداد صفحات: 208 با خیال آسوده خرید ...

4000 لغات رایج انگلیسی (شش جلد کتاب)

4000 لغات رایج انگلیسی (شش جلد کتاب)

کتاب 4000 لغت رایج زبان انگلیسی که پر کاربردترین لغت ها را در برمی گیرد ، می تواند برای زبان آموزان عزیز بسیار کمک کننده باشد. این مجموعه که از 6 جلد تشکیل شده ، تقریبا 95% از مکالمات عادی و حتی نیمه تخصصی زبان انگلیسی را پوشش می دهد. شیوه متعارف این سری از کتاب ها دقیقاً به فرم ...

کتاب عبری بیاموزیم (آموزش زبان عبری)

کتاب عبری بیاموزیم (آموزش زبان عبری)

-آموزش زبان عبری در 23 درس - آموزش به زبان فارسی - آموزش قواعد و مکالمه - با تلفظ لغات عبری - 68 صفحه pdf کانال آموزش زبان عبری در تلگرام: https://t.me/hebri_amuzesh ...

لغتنامه تصویری روسی انگلیسی با تلفظ

لغتنامه تصویری روسی انگلیسی با تلفظ

کتاب دیکشنری تصویری روسی انگلیسی با تلفظ pdf 362 صفحه تصاویری از کتاب: ...

500 کلمه ضروری و مهم در زبان عبری با تلفظ و ترجمه

500 کلمه ضروری و مهم در زبان عبری با تلفظ و ترجمه

پی دی اف 500 کلمه ضروری و پرکاربرد در زبان عبری با ترجمه انگلیسی و تلفظ کلمات تصویری از کتاب: کانال تلگرام آموزش زبان عبری: https://t.me/hebri_amuzesh ...

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر کامل زبان اسپانیایی سطح مقدماتی

کتاب گرامر زبان اسپانیایی سطح مبتدی A1-A2 - گرامر اسپانیایی در قالب 32 درس - تمرین ها و سوالات برای هر درس (به همراه جواب تمرین ها در صفحات آخر کتاب) پی دی اف 172 صفحه تصاویری از کتاب: کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ

کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی با تلفظ کتاب مکالمات روزمره روسی به فارسی اولین کتاب آموزشی و راهنمای سفر به کشورهای روسی زبان می باشد که تاکنون در ایران تآلیف شده است.این کتاب شامل نکات دستوری زبان روسی و ه مکالمات و اصطلاحات روز مره روسی به همراه راهنمای کامل ...

آموزش Speaking تافل

آموزش Speaking تافل

در ابتدا پیشنهاد می شود که قبل از هر چیز، بسته «همه چیز درباره تافل» را حتما مطالعه نمایید. جهت ورود به این صفحه از لینک زیر استفاده کنید: همه چیز درباره تافل بسته ی Speaking: این بسته شامل ۴ بخش کتاب های آموزشی اسپیکینگ (Books for Speaking)، آموزش نحوه ی پاسخ دهی به سوالات ...

دریافت فایل : آموزش Speaking تافل
فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های ترکی استانبولی

فلش کارت های تصویری ترکی استانبولی با معنی فارسی - بیش از 2000 لغت، جمله و اصطلاحات ترکیه ای - آیا میدانستید قدرت حفظ کردن لغات یک زبان خارجی به همراه تصویر اون لغت، چند برابر بیشتر میشود؟ - شامل اصطلاحات و قواعد مهم و کاربردی زبان ترکی استانبولی ...

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

2000 لغت مهم در زبان اسپانیایی

دو هزار لغت مهم و پرکاربرد در زبان اسپانیایی به همراه مثال هایی در جمله برای هرلغت. و با ترجمه انگلیسی پی دی اف 1200 صفحه حجم: 28 MB کانال تلگرام آموزش زبان اسپانیایی: https://t.me/bonitalengua ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

نمونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 (مبتدی)

مونه سوالات آزمون dele سطح A1 و A2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. این ...

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 (سطح مدیوم)

نمونه سوالات آزمون dele سطح B1 و B2 آزمون دله DELE (که مخفف کلمه‌های Diplomas de Español como Lengua Extranjera می‌باشد) یک گواهی مدرک زبان اسپانیایی است که پس از امتحان رسمی آن که در ایران توسط کانون زبان برگزار می‌گردد از طرف مؤسسه سروانتس (Instituto Cervantes) به داوطلبان ارائه می‌گردد. ...

کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد اسپانیایی انگلیسی

-- کتاب دیکشنری تصویری آکسفورد انگلیسی - اسپانیایی -- -کیفیت بالای تصاویر و نوشته ها با قابلیت زوم - فرمت: pdfتعداد صفحات: 306حجم: 668 مگابایت تصاویری از کتاب: ...

نصرت اسپانیایی

نصرت اسپانیایی

مجموعه کامل آموزش زبان اسپانیایی به شیوه نصرت آموزش زبان اسپانیایی نصرت در حال حاضر از معروفترین و محبوبترین مجموعه های آموزش زبان اسپانیایی به فارسی در ایران است. بسته آموزش زبان اسپانیایی به روش نصرت ، زبان اسپانیایی را از مقدماتی تا پیشرفته به شما آموزش می دهد. ...

دریافت فایل : نصرت اسپانیایی

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیز که به این وب سایت وارد شده اند از حضور شما در این وب سایت متشکرم با تشکر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما